HardangerfjordseminaretUNG 2015

hfsUNG.no

Fagdag for elevar i dei vidaregåande skulane i Kvinnherad, Hardanger, Fusa og Voss.


Tirsdag 25. september 2018


Norheimsund
- 2019 -

Spiskammers. Avfallsplass.  Biomangfald. Transportåre. Rekreasjonsområde.

Inspirasjonskjelde. Helsebringande.   Verneområde. Arbeidsplass.      Giftig. Klimaregulant.


Alt dette er fjorden. Og kvart ord er ei spegling av eit utal vegar til utdanning og yrke. Fjorden er ei  binding av H2O-molekylar, blanda med saltar, mineralar og metall. Tilhaldstad for eit utal variantar av organisk materiale og liv. Tidevatnet  dreg millionar av kubikkmeter vatn inn og ut av fjorden.

Fjorden bind lokalsamfunna  til den store verda. Molekyla i fjorden her og no var kanskje i Karibia for nokre månadar sidan. Og søkk kanskje ned i den nordatlantiske djupvass-straumen om ei stund. Likevel er fjorden stabil. Han er sjølvsagt. Grunnen til kvardagslivet i Hardanger og Sunnhordland. Eple og moreller. Men hemmeleg og enno med mykje uoppdaga .


HardangerfjordseminaretUNG syner ungdom som skal velje framtid kva fjorden betyr av mogelegheiter. Biologi, zoologi, økologi er vegar  til yrke.  I akademia, næringsliv og forvalting. 


Seminaret skal vere ein inspirator for å knyte fjord og fag saman.
  


   Det vert grunna manglande kapasitet ikkje Hardangerfjordseminar UNG i 2019.

Velkomen til Norheimsund


Kontaktinformasjon:


Mobil:      +47 9517 5308


e-post:    sven@gisp.no 
 
 

Takk for støtte og samarbeid:

Miljødirektoratet, Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland,  Sparebankstiftinga Hardanger, Thon Hotel Sandven, Hardanger Fartøyvernsenter, Innigo, Mamma Skarpen Catering,  Svein Ingvald Opdal samt foredragshaldarane og workshopsarrangørane.


i

media.


Les meir..

Webhost: One.com. Webmaster: Frode Strønen 2018.